Nadanie szkole imienia23 czerwca 1963 roku placówka przyjęła za patrona Adama Mickiewicza. Otrzymała także sztandar, który wraz ze złotymi frędzlami kosztował 19 tys. zł. Przy okazji nadania imienia odbył się także Zjazd Absolwentów. Sprawami organizacyjnymi zajęli się prof. Buchman i prof. Simek. Z zachowanego zaproszenie można odtworzyć program uroczystości:
9:00 - uroczysty apel młodzieży i przekazanie sztandaru, przemarsz ulicami miasta do Powiatowego Domu Kultury (obecnie RDK)
10:00 - uroczystość nadania imienia i wręczenie przekazanego wcześniej sztandaru
Po części oficjalnej rozpoczęto Zjazd Absolwentów. Część rozrywkowa odbyła się w budynku przy ulicy Dworskiej (obecnie Kard. S. Wyszyńskiego)


POWRÓT