Budynek szkoły z lat 30 - tychW pochodzącym z lat 30 - tych naszego stulecia "Przewodniku po mieście Racibórz", znany raciborski historiograf, Georg Hyckel, tak opisywał okolice dawnego Świńskiego Rynku, a od czerwca 1998 roku Placu Konstytucji 3 Maja: " Odchodzące od rozwidlenia dróg na prawo odgałęzienie to ulica Ocicka prowadząca koło ulicy Krótkiej do nowego budynku Szkoły Powszechnej. Jest to poświęcona w 1928 roku Szkoła Nadprezydenta Dr Proske, nazwana tak na cześć pochodzącego z Raciborza pierwszego Nadprezydenta Prowinicji Górnego Śląska". Publikacja, wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Miasta Raciborza i Ziemi Raciborskiej, jest jednym z nielicznych źródeł wspominających o wybudowanym w latach 1927-1928 budynku obecnego
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Obiekt, jak określa go Miejski Konserwator Zabytków Joanna Muszała-Ciałowicz, charakteryzuje się prostą formą architektoniczną i prostym detalem.
Od początku swego istnienia przeznaczony był dla koedukacyjnej szkoły podstawowej. Był to zarazem jeden z dość rzadkich wówczas przypadków budowania łącznie gmachu szkolnego i hali sportowej.
Jedynie funkcjonujący do dziś łącznik jest późniejszą i niejednorodną stylistycznie budowlą.


POWRÓT