Dr Alfons ProskeDr Alfons Proske był doktorem nauk prawnych. Pochodził z ziemi raciborskiej. Do historii przeszedł jako pierwszy Nadprezydent Rejencji Opolskiej. Mianowano go na to stanowisko w 1923 roku, na miejsce jego komisarycznego poprzednika - radcy sprawiedliwości, Josepha Bitty z Kraju Hulczyńskiego. Zasługą Proskiego było zorganizowanie administracji na nowym terenie. Odbudował on życie kulturalne, wskrzesił szkolnictwo oraz założył Prowincjonalne Kolegium Szkolne - namiastkę wyższej uczelni. Właściwie zorganizował, w myśl ustaleń Konferencji Genewskiej, współpracę niemieckiej administracji z mniejszościami narodowymi, przede wszystkim z polską.


POWRÓT